Om man tänker vård och omsorg, vi kan ta ett gruppboende med en tjej, Anna, på tjugo år med autism och kognitiva svårigheter och svängningar och viss destruktivitet och får utbrott som brukar kräva fasthållning. Då brukar det finnas både utbrott  och problemskapande beteende och problemsituationer. Särskilt vill personalen kalla det problem. Anna slår i armbågen i väggen och drar bort hårstrån från huvudet när hon är på väg att explodera. Personalen försöker alltid hindra henne när hon är destruktiv, då de inte gillar det hon gör. Dehar svårt att hantera henne när hon exploderar. Det slutar oftast med att Anna är så vild att personalen tycker de måste använda fysiskt våld för att hon inte ska göra sig allvarligt illa . Utbrotten är ett enormt lidande och ingen mår bra av fasthållning.
Frågan är;
Vem har problem? 
Anna gör allt hon kan när hon känner att hon håller på att förlora självkontroll. Alla vill naturligtivs ha kontroll över situationen och sig själv och vid stora känslor avleder Anna dem genom att dra bort hårstrån och slå i armbågen. När hon då blir tvingad att sluta med sina metoder som är till för att bibehålla kontroll, är det fullt naturligt att hon mister kontroll och hamnar i affekt. I affekt går det sällan få någon kontakt med Anna och utbrotten blir allvarliga. Till och med allvarligare än att dra ut ett hårstrå eller få en änkestöt. Så tills vidare;
Har Anna problem med att hon drar hårstrån eller är det personalen på boendet? Tills något alternativ hittas kanske man bör tillåta något hårtstrå eller dunk i väggen då och då för att hindra ett stort utbrott som riskerar att skada många allvarligt. Har Anna problem som direkt måste åtgärdas? Ser Anna sina metoder att hålla sig lugn som ett problem, om det stoppar hennes utbrott och metoder som egentligen inte gör henne så hemskt illa? Kanske är fasthållning under utbrottet värre och mer ångestskapande och skadligare. Så personalen har mer problem med Anna än vad hon har med sig själv. Hon har ett knep för att hålla sig lugn och hindra kris.
Lågaffektivt bemötande.


(null)


Kommentera

Publiceras ej