Jag vill inte
Jag orkar inte
Jag lägger av
Lägger ner
Slutar.
På sjukhus 
Det är intevärdigt
Inget liv 
Frånsäga sig livsuppehållande åtgärder kanske
(null)