Jag blir förvånad och irriterad av Jimmie Åkessons uttalande om att kriminalvården borde byta namn till straffverket. Han menar på det är man dömd så ska man inte ha vård utan man ska straffas. Sannerligen kan han få  lättköpta  populistiska poäng i utspelet,  men faktum är att som dömd inom kriminalvården så ÄR du straffad. Och någonting inom dig är sjukt och det ska vårdas, inte bara straffas i form av en cell,  inlåst. Kriminalvården jobbar väldigt hårt med  beprövade metoder för återfallsprevention, allt från yoga, till VR, fysiska aktiviteter och kbt. 

Straff ger ingen prevention på förbrytande överhuvudtaget, har man kommit fram till olika studier. Varför? Jo för de som är dömda har förmodligen vuxit upp i ett system i samhället där de blivit straffade och sedan helt enkelt slutat och lyssna på de som delat ut straffen. Att bli straffade är deras naturliga habitat och göder på hatet mot vanliga samhället. Många av dem har också svårigheter att kontrollera sina impulser och har svårt med att få överblick över situationer och många sociala problem. Det är ingenting man kan låsa in och "straffa bort,"  utan det handlar om att lära om och lära rätt. 
Egentligen tycker jag inte att det ska finnas fängelsestraff  överhuvudtaget , utan att all fängelse vår borde gå över till rättspsykiatrisk vård. Med särskild utskrivningsprövning. Anledningen? Jo, begår du något brott som på något sätt skadar en annan människa så anser jag att du är sjuk på något sätt. Någonting i dig saknas, är sjukt, dåliga spärrar, mm. Och är  du sjuk ska man ha vård och man ska inte bli fri förrän man blivit frisk. Det vill säga att istället för något ger ett fängelsestraff på ett år, kan bli till ett livstidsstraff inom rättspsykiatrin, i och med att man känner att personen är såpass sjuk att hen inte bör vistas i samhället och inte borde släppas ut överhuvudtaget. Klart mycket mer effektivt än ett fängelsestraff som du sitta av två tredjedelar av och bli utsläppt utan någon påtaglig förbättring, utan att samhället kan göra något åt det.
Nej till fängelser och ja till rättspsykiatrisk vård!
(null)