Människan gör vad hen kan för affektreglering och självkontroll. Och nu menar jag inte standard, utan personer med någon sorts funktionshinder som tex npf eller andra med svårigheter i utvecklingen eller satta under press.
vad är det för skillnad mellan 
Om man fryser klär man på sig
Och 
Håller någon fast en så slåss man
Om någon skäller skriker du tillbaka
Om det är varmt slår du på fläkten
Och är du i affekt skadar du dig.
Har du blöta kläder vill du få torra
Och har du haft kaos och kastat saker vill du ha lugn och ro,

Lågaffektivt bemötande handlar om att människor gör det mest begripliga i situationer, och människor som kan uppföra sig, gör det. Om någon inte uppfyller krav och förväntningar, får man kolla så kraven är rimliga- och begripliga. 
Alla vill ha självkontroll och gör det allt för att bevara den, även saker som kan ses som destruktiva. Fråga då; vem har problem. Har Lisa problem eller är det vi som har problem med det Lisa gör? Ibland kan man faktiskt tillåta självskadebeteende för att inget bättre sätt att reglera affekt finns just då.