Multisjuka äldre

Fan jag ligger på geriatriken, långvården med multisjuka äldre. Ingen botande vård, bara symptomlindrande. Ingen avdelning där patienten blir frisk. Förr var jag på vårdavdelningar men nu finns det inte mycket mer att göra före operationen .
Jag är inte ens 40! (null)