Farligt

Hjälp!!!’ Hemma och jag har bakterierna Micro coccus stafylokocker växande i blodet enligt blododling för några dagar sedan och då skrev ortopeden  remiss till infektion och läkaren avfärdar och bryr sig inte om picclinens utseende och grad av infektion och tycker vi inte ska göra nåt åt bakterier i blodet. Läkaren har inte ens sett mig och är Känd för att bedöma fel. Jag har en farlig bakterie i blodet och får inte ens antibiotika ... anmäl om det inte går bra . Detta är helt sjukt. Det är väl väldigt farligt?!