Dålig

På akuten och blir inlagd. Det är inte mycket som är bra. Ev djup blodpropp i ena benet, rosfeber i andra, urinvägsinfektion som inte antibiotika biter på, jättedåliga lungor, svårt att andas, rusande puls, sjukdomskänsla och feber.typ. (null)