Disktrasa

(null)
Jag blir kvar på sjukhuset något dygn till med dropp och kortison intravenöst. Liten varning om clostridum infektion efter all antibiotika och sen är blodtryck lågt och syresättning får man ha koll på.
Tacksam för den vård som finns just nu. Känner mig som en gammal disktrasa.