Jag är trött

Jobbig morgon. Slem i lungorna och hosta.
(null)
Jag är trött och syresättningen inte så bra. När jag bytte kläder på tre liter syrgas sjönk syresättningen till 82% och det är verkligen dåligt. Mitt mål är 94% dom höjde syrgasen från tre liter till fem liter. Men jag har bytt kläder! Snart är det dags för träningsprogram och pef-flöjt. Pef-flöjten tar jag fem gånger tre per timme. 
Men jag är så trött…