Ångest

Här är maskinen från intensiven som hjälper mig att andas.högflödesgrimma som pumpar in 50literuppvärmd och fuktad ren syrgas med tryck. Vanlig dos syrgas  är cirka 2 liter.
Kommer hem tidigast i slutet av nästa vecka. Kan ha fått utbredd svamp i kroppen och lungorna. Ångest av syrebrist och trötta andningsmuskler 😟 
Det var en av änglarna som jobbar natt som efter dom väckt mig, tagit kontroller vänt mig och tagit rektal temp som såg mig in i ögonen, strök mig över håret och sa att jag är tapper. Ovanligt ord för min del.
(null)Anette

Tapper är det minsta man kan kalla dig! Tänker på dig hela tiden... Kramar!!

Magnus Quist

Bamsekramar!