Om det senaste

Jag ska till lungavdelning 5 troligtvis i eftermiddag. Det känns inte helt bra, för dom gånger jag varit där har varit konfliktfyllda och  ångestskapande. Ssk här på avdelningen lovade att skriva utförligt hur de hjälpt mig och hur det funkat här på avd 17. Dom har varit tydliga, raka, ärliga och utförliga i sin kommunikation. Jag känner att dom litar på mig och lyssnar på vad jag säger och det gör mig trygg och lugn. Faktum är att jag köpte ett gåvobevis från Läkare utan Gränser och  mässligsvaccinationer för 50 barn. Jag kände att dom behövde tackas. En helt konfliktfri månad och räddande av mitt liv. Dessutom är min uppfattning att man hellre ska tacka än klaga. Vid ett tack öppnar människor sig och fortsätter så. Klagar man blir det döva öron och taggar utåt och definitivt ingen positiv förändring. (null)