Mögn


Nu säger läkaren att det där blodprovet som visade att jag hade låg syresättning inte visade rätt och att jag inte får ha syrgas. Han hävdar att testet med sig sjukgymnasten visar att jag syresätter mig, men jag gick bara 2 m. Och det infektion har märkt på sex veckor förkastar han, likaså Björkliden och han är inte ens lungläkareoch tror att jag bara..,ja jag vet inte vad jag tror men de tror inte på mig i alla fall.