Vinkla fot

Jag har tillsyn en gång per natt av nattpatrullen för att jag ska vända mig. . En natt var det någon sur som vid tre började diskutera vad egentligen "vända på sig" innebär. Jag tyckte jag hade vänt tillräckligt på mig och någon fnös:
- det där kallar jag inte för att vända på sig!
Egentligen hade jag gärna diskuterat saken, men inte mitt i natten. Någon annan gång blev jag helt underkänd och utskälld för jag hade så tungt täcke. 

Med mitt nattliga humör är inte riktigt en diskussion om vändning rätt tid vid tretiden, så jag bad min samordnare B säga till nattpatrullen att när jag bett dom kolla att jag "vänder mig" betyder det INTE ett helt varv. Eller ens trekvart.  B som är sitt jobb trogen, mejlade och ringde nattisarna som i sin tur svarade att dom (obs citat, hör surheten)  
inte tycker  vinkla ena foten  är att vända på sig"
Vi får se vad som sägs härnäst i frågan.

(null)