I lungorna

Ligger på infektionsavd med syrgas, cvk, två olika antibiotika, och näringsdroppet kabiven. Fick reda på att jag har gula stafylokocker i lungorna. Det är inte bra. Alla mina livshotande infektioner har varit med just dom bakterierna.
Åh, dom var så fina i natt! Efter ha trixakt med mitt dropp som sitter i cvk i halsen, la  personen försiktigt, försiktigt min arm på en kudde, precis som det var ett värdefullt omtåligt föremål.


Lever på kabiven, ett vitt dropp med fettklumpar i. Har tappat all aptit, mår illa och maten bara växer i munnen


Kabiven och pumpen:

(null)

Kabiven
Anette

Det finns änglar i vården!

Svar: Sannerligen!
Matilda VildaMatilda Skog