Less

Hur börjar man 2021? Inläggning på sjukhus. Kassa lungor, trött kropp, dåligt ben.
(null)