Tid vid Npf

Det med tidsuppfattning barn och autismspektrat har många problem, så även hade jag när jag var liten och före jag kunde klocka. Vill gärna ge ett tips som man kan använda vid NPF och svårigheter att ha koll på tiden. Att göra den begriplig

Före jag lärde mig klockan på dagis (hjälpmedel av det slaget som finns nu fanns inte då)
så brukade mina fröknar säga någonting som tar en speciell tid till exempel "gör ett halsband," "väv en matta,"  eller "äta ett äpple" och sen kommer mamma. (Eller vad som skulle hända) 

istället för säga tio minuter eller en halvtimme som för mig var svår att greppa och få överblick av blev det ett fysiskt moment som jag accepterade och förstod. minuter och halvtimmar blev begripliga och  kan översättas praktiskt. Att göra tid konkret för barnet. Gör tid till en aktivitet som barnet förstår.

Vera

Du är bara jättebra på att förklara!
Kram

Svar: Tack Vera!
VildaMatilda