Ord

Helvetes kväll, helvetes natt och sen ytterligare en dag. Skrek "jag orkar inte mer! " gång på gång. Men vad hjälper det?

 
Jag har sett 2020 genom sjukhusfönster. 

Läkaren sa att möjligt kan jag slippa kortids, men det var bara kanske. Väldigt kanske. Inte positivt. Kanske märkte dom min reaktion.
Ångest. Sorg. Trötthet. Smärtor.
(null)