Till personal

jag möter dig 
Som
Du bemöter mig

Ser du på mig med öppen blick
Öppnar jag själen ärligt och vågar se
Det du vill jag ska se

Ler du mot mig
Får du glädje och öppenhet
Du vill jag ska ha 

Lyssnar du på mig
Får du konstruktivt svar med hjärta
Som lyssnar till dig

Respekterar du mig
Finns du alltid kvar i mitt minne med värme
och respekt för dig och det du gör 

Men undviker du min sorg
Får du ilska och vrede
Och inget samarbete 

Möter du mig med affekt
Får du inte min tillit
Du får affekt tillbaka

Lyssnar du inte på mig
Skriker jag högre och värre
Än du trodde

Respekterar du mig inte
Glömmer jag inte erat svek
Och det slutar tillsist att ingen vinner.
Alla förlorar i ett krig
 Till vård och kommun
Med speciellt tack till E -ssk på ort.