Anette

Nä, det är inte bara äldre sjuka! Jag hade trygghetslarm hemma, när jag kom hem från sjukhuset efter ett benbrott. Jättebra trygghet! Och självklart ska du kunna få känna dig trygg!