Så är det.

Sjukdomar.
Har mer dubblat min dos av stark medicin med svåra biverkningar. Har gått från två morgon två lunch till fyra morgon fyra lunch och två eftermiddag.. Pest eller kolera, ungefär. Det är en medicin man blir sjuk av, men man måste se det den behövs för NU, vem vet om man finns sen.

Tack vare ettrig Eva på vårdcentralen ska jag nu få dropp varannan vecka istället för en gång i månaden. Det i kombination med medicinökningen kanske kan göra mig piggare. 

Omsorgsförvaltningen ska kopplas in. 

Troligtvis ska jag söka anpassad bostad.
(null)


addison - gastropares - hjärntumör - pseudoobstruktion
Anette

Hoppas att ändrad medicinering och anpassad bostad kan underlätta din tillvaro...