Lågaffektivt

(null)

Nu är målet satt att läsa en bok i veckan. I min mobil har jag legimus, så jag kan både lyssna och läsa. Det är faktiskt enklare att läsa än att lyssna, för när jag lyssnar är det svårt att stanna upp någon sekund eller läsa om något som var bra. Ord. Jag älskar det skrivna ordet!
Sedan en tid tillbaka slukar jag allt av Bo Hejlskov! Hans lågaffektivt bemötande är i grunden så rätt att jag inte förstår kritiken som varit i media det senaste. Man kritiserar lågaffektivt bemötande MEN för det första är det inte lågaffektivt bemötande de använder sig av! Och sedan ska främst LAB användas för personer med olika typer av problembeteenden och kognitiva nedsättningar och funktionshinder. Vanliga barn klarar oftast av vanligt bemötande. Visst är LAB bra för alla, fast om det används fel och på fel målgrupp skapar det förvirring. Lågaffektivt bemötande uppstod när man behövde metoder att hantera problemskapande beteenden inom omsorgen,  något som tidigare metoder inte lyckats med. Det visade sig enormt effektivt och jag rekommenderar skeptiska människor att läsa någon av Bo Hejlskos böcker för att förstå att kritiken är felaktig.
(null)