Öppet brev

Öppet brev till Alvesta kommuns handläggare 

Hej!
Jag känner att jag blir klämd och illa behandlad av kommunen, vårdcentralen och boendestödet och hemsjukvård. Du har varit i kontakt med Susanne från hemsjukvården. Dom vill inte lägga om min infart jag fått inopererad, utan tycker att vårdcentralen ska göra det. Vårdcentralen i sin tur tyckte det är självklart att det är hemsjukvården som ska sköta det eftersom dom ger mig medicin via infarten minst två gånger i veckan. Att lägga om sådant är en vanlig uppgift i hemsjukvården och vårdcentralen ser ingen som helst godtagbar anledning till varför inte hemsjukvården ska göra det. Hemsjukvårdens argument håller inte alls och enligt henne beslutar sjuksköterskor i hemsjukvården vad dom ska göra, utan att jag kan överklaga. Jag fick hemsjukvård just för att jag skulle få ett mer värdigt liv och slippa vårdcentralen och sjukhus så långt som möjligt.
Grejen är den att jag INTE kan ta mig till och från vårdcentralen själv för mina ben bär inte. Susanne säger att boendestödet får hjälpa mig. Jag förklarade att i så fall måste jag beviljas ytterligare ett tillfälle bostöd i veckan, och då med bil och att det snarare är hemsjukvårdens uppgift att behandla somatiska sjukdomar och det som följer- inte socialpsykiatrin.
Jag vill ha ett värdigt liv. Jag vill ha vård i hemmet så långt det går. Hemsjukvården pratar resurser- men bostöd har inte heller så stora resurser. Och ingen ser till vad jag upplever som värdigast och mest humant. Så snälla, se att sjukvård är hemsjukvård. Bostöd är bostöd. Och jag är en människa, multisjuk som ingen lyssnar på. Snart blir det IVO igen om ingen lyssnar. Situationen är absurd.