Kritik

En sak har jag tagit till mig i utbildningen till handledare;
Kritik
Vikten av att få och ge kritik. Vi i Sverige är till rätt stor del ganska konflikträdda och har svårt att ge kritik av rädsla för att såra. Men kritik är bra- det ger den du kritiserar en chans att ändra på sig. Om vi tar en affär där kunderna är missnöjda, men inte klagar, tappar dom kunderna utan att veta varför. Däremot om kunderna för fram kritik får affären en utmärkt anledning att ändra på sig och därmed behålla sina kunder. Det är svårt att ge negativ kritik men jag tror på det hela det lönar sig om man använder redskapet rätt.


(null)