Beteende

Det är sällan en person beter sig illa före de blir dåligt bemötta. Ett beteende är många gånger ett svar på hur de blir sedda, bedömda och hörda. Eller är förväntade att göra. 
(null)