Soldater

Om signalsubstanser vid adhd:
Din hjärna är full av små soldater som ska bära information till olika delar av hjärnan och nervsystemet. Om en vanlig människa blir arg, skickar dom hundra soldater från "arg-delen" till "göra-delen" och alla hundra soldater med sin information går snabbt och enkelt.
 Vid adhd blir en människa arg, och ska också skicka ut hundra soldater med info till "göra-centrum" men istället för vanliga hundra, skickar adhd bara sextio slöa och då kommer inte all nödvändig information med, som till exempel information om konsekvens på ilskan. Soldaten som ska berätta om vad som händer om du i ilskan slåss, inte kommer fram med informationen, missas den. Då gör adhd hjärnan vad den kan utefter den information den fått av soldaterna. Men! Det var kanske sextio slöa soldater, inte hundra snabba. Och då agerar adhd-hjärnan inte som normala.  Det är omöjligt att fatta genomtänkta saker om du inte får all information du behöver från dina soldater. Soldaten som har informationen om "jag jag så-händer det där" ligger kanske med brutna ben och adhd hjärnan får inte allt den behöver. Inget fel med det, men det gör att adhd hjärnan inte har samma chans att göra kloka beslut, pga dåliga soldater. Sen kan du ju kalla "arg-centrum notering" för sekretersre och soldaterna budbärare med info till chefen så chefen har god grund att fatta sinA beslut på och ge rätt kommando. 
Och det adhd medicin gör, är att ge soldaterna några koppar uppiggande kaffe.