Nuläget

Nu är jag fly förbannad, trött, desperat och förtvivlan är stor. Sjuksköterskan Susanne på hemsjukvården högåsen i Alvesta vägrar ge mig den medicin jag är ordinerad och behöver för att leva.
Jag kan och orkar verkligen inte skriva allting nu men Alvesta kommuns hemsjukvård, boendestöd, vårdcentral och kontakt med sjukhuset är under all kritik i många avseenden.