Svårt

En av mina sjukdomar kallades addison förr, och numera primär binjurebarkssvikt. Det som hände när jag fickb39 grader i temp och blev totalt utslagen i måndags kallades addisonkris. Det innebär livsfara och rent kemiskt får jag för låga nivåer kortisol i kroppen, och kortisol måste man ha för att leva. Det känns lite osäkert, jag är rätt nyinsjuknad och litar inte på symptom eller förringar symptom. Ungefär som att förringa dödshot.