Gatusäker

En kort film från Norges synskadades förbund om icke lovligt placerade saker på trottoaren, älskar mannens "jag bara tittar mig omkring"