Etik

Jag hörde ett program om etik, moral och värdegrunder. Det är svårt att veta hur etiskt och moraliskt något är och något man kan tänka 
Hur skulle det vara om alla gjorde som jag gör?