Bjud in

En filmsnutt från Handisam. Om exkludering. I filmen tecknas det och kvinnan förstår inte mötet. Sätt en människa som har svårigheter med språk exempelvis invandrare i samma situation. Vi måste bjuda in, inte exkludera