Ohälsa

Ett ämne jag tar upp igen, och jag vet att inte alla kanske håller med. Jag hävdar att man inte ska blanda ihop ohälsa, sjukdom och   Funktionsnedsättning.   (null)

Man kan vara blind och ändå tycka man har god hälsa. Man kan ha psykiska funktionsnedsättningar och ändå inte tycker sig lida av psykisk ohälsa 
Jag blir så  irriterad  över hur folk slänger med begreppet "ohälsa"- alla är förkylda någon gång och alla är deppiga någon gång- det är ohälsa. Precis som förkylning. Men att påstå att funktionsnedsättningar och sjukdomar skulle kallas ohälsa förkastar jag fullständigt, det  ger fel intryck 
Bara  för att jag har adhd och autism Betyder  det inte att jag lider av någon psykisk ohälsa. Jag kan tycka livet är rätt skönt ändå, trots allt.

Men VildaMatilda  har inte bara autism och adhd, hon har begåvats med synskada, binjurebarkssvikt, hörselnedsättning, immunbrist , hypofysinsufficens mm och där någonstans känner jag att något skaver. Sjukdomar och funktionshinder kan möjligtvis skapa en känsla av vanmakt och frustration. Just frustrationen kring sjukdomar och funktionsnedsättningar skulle kunna kallas psykisk ohälsa, men en  naturlig sådan.  Jag har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men det innebär inte alltid att jag skulle ha psykisk ohälsa
. Psykisk sjukdom- tex depression och ätstörning. Ja. Sjukdom. Inte något alla får
Oro, sorg- ohälsa som nästan alla någon gång får.
Adhd= funktionsnedsättning som kan bli ett hinder i vardagen och är varaktigt, bestående.  Inte nödvändigtvis ohälsa.