Skrämmande

Jag lyssnade nyss på musik, men på något vis kände jag och hörde inte variation i styrkan. Jag förstod inte volymen- det var ju samma musik och jag greppade inte höjning och sänkning av ljudet när jag gjorde det. Det var 
- bara musik. Styrkan upp och ner gav mig ingenting, egentligen lät allt likadant. Öronen (huvudet?) förstod inte. Ljud som ljud.
Detta skrämmer mig.