Hälsa inuti

Hur man uppfattar sig själv och begrepp hälsa och funktionsnedsättningar. På akuten sist satt en äldre dam och en en medelålders man, han i rullstol och skena kring axeln. Vi började prata och kvinnan frågade hur mycket jag ser, eftersom jag har vit käpp. Jag berättade att jag har ledsyn och klarar mig rätt bra. Att jag har ett gott liv även om jag ofta är sjuk och varför jag är på akuten. Att hälsa inte alltid sitter i kroppen, utan i huvudet. Man kan tycka man mår rätt bra även om funktioner  är normavvikande.
"Ja! Min son föddes med ryggmärgsbråck och måste gå på kryckor men säger att han inte är handikappad! En del tycker det, men han mår ju bra menar han!"

Ja. Ordförande Lotta, i SRF kronoberg och förebild för mig, berättade att försäkringskassan ville sjukpensionera henne när hon blev blind och hennes kommentar var:
-jag är blind, inte sjuk!
Och nu jobbar hon.

Min handläggare i kommunen skrev ett mejl till mig att jag kunde ta kontakt med personligt ombud, för dom kan hjälpa till vid psykisk ohälsa. Även om hon menade väl blev jag arg. Svaret var att även om jag har funktionsvariationer så är inte det lika med ohälsa! Överlag anser jag mig ha en god psykisk hälsa, trots autism och adhd.

Hälsa kan du ha även om inte alla funktioner är som normen. Ohälsa kan du ha utan att kunna peka ut något. Det sitter i huvudet på dig, ofta, men inte alltid. Det är människan själv som avgör sin hälsa. Du kan vara blind men inte uppleva dig  sjuk. Du kan ha adhd men upplever ingen psykisk ohälsa. Funktionsnedsättningar och ohälsa är två helt olika saker och ska inte blandas ihop! 
vildamatildasjobb@gmail.com om ni är nyfikna på att boka en föreläsning 
(null)Anette

Där har du verkligen rätt! Därför ska man inte heller låta andra definiera vad man är - det kan man bara själv göra!