Sepsis

Jag har sepsis (blodförgiftning) dom har hittat bakterier som växer i blodet. Ktyckte jag att jag var dålig när jag kom till akuten men förväntade mig inte att dom skulle ta mig på allvar.
(null)