Språk

I en del fall är bildstöd och TAKK, tecken som stöd/kommunikation räddande för människor med talsvårigheter. För även om en person kanske har svårt stt uttrycka sig verbalt- betyder INTE det att hen saknar ord. Språkstörning gör inte en människa språklös! Kolla det fantastiska klippen på den coola tjejen som har svårigheter verbalt men som definitivt inte saknar ord!


Anette

Henne har jag sett innan1 Ja, hon är cool!