Bäst!

När man har bästa grannen och också kattvakt:
(null)Jag åker hem strax. Varit uttorkad med ökat kortisonbehov, så jag har fått det direkt i blodet. Alla har bemött mig jättefint, det är underbara undersköterskor och sjuksköterskor som sliter på ava. All heder till fantastisk vårdpersonal! 🌸💖
(null)