Växa i sin diagnos

Jag är ju diagnosticerad högfungerande Autism och Adhd men känner inte riktigt igen mig i alla beskrivningar som är stereotypa och generaliserande. Möjligtvis har jag NPF men jag har växt i och ur mina funktionshinder och undan för undran lärt mig hantera livet. Inte alla delar -såklart- i vissa situationer känner jag att jag har funktionsnedsättningar, men inte  alltid. Det känns som det finns annat och utveckling. Jag tror man kan lära sig hantera livet mer och mer. Att man som människa växer. Kan se att jag kanske i grunden har npf men mycket lärt mig kompensera. Anser att jag är inte så "sjuk" som i många texter som beskriver diagnoserna. Förstår hur mekaniken och fungerandet ter sig vid diagnoserna men kan se det utifrån och dra slutsatser och lärdom som jag kan använda i mina föreläsningar. Vill poängtera att  alla  kan leva och utvecklas
-även vi med funktionsnedsättningar. Det är inte alltid detsamma hela livet.
(null)
Vera

Du skriver lite typsikt npf, när man skriver om samma sak i samma stycke😉🤗 jag e likadan. Känner igen mig.
Jag ser funktionshinder som hinder när jag verkligen inte kan (just då).

Jag kan allt men inte alltid.
Jag är kompetent på livet i på mig själv.

I visst, ju mer vi lär oss, ju mindre upplever vi det!:))))
Varför göra det till problem... ;))))

Kram till världens finaste krulltott:)))
Vera

Svar: Kram till världen finaste, uppmärksamma, självreflekterande kloka Vera!
Vildamatilda