Porten

Jag är både sjuk och aktiv. Jobbar och får vård. Lever och är inlagd. Någonting som jämt påminner mig om det, är min port, min SVP. Den sitter där på bröstkorgen, strax under höger nyckelben  och leder rakt in i 
Hjärtat och  tyst berättar. Livet är både svart, grått och vitt. Porten som gör att jag inte får bada, med nål i, inte göra alltför hastiga rörelser, inte ha bilbälte över. Som lätt ger mig livshotande infektioner. Har haft flera blodförgiftningar från dom redan. Porten jag får livsviktig medicin igenom. Som det tas blod ur. Som spolas och underlättar enormt i min sjuka del av livet. Porten påminner mig om det, men påminner också om att livet är skört och att jag ska ta tillvara på det.

(null)