Vad finns bakom

Det gäller att se bakom beteenden. Ofta inom vård och omsorg, eller samhället i stort, finns en tendens till att bedöma och värdera en människa i sina beteenden. Jag vill uppmuntra att ställa frågan
Varför är hon som hon är? 
Inte hur hon är.
Det sägs lätt 
Hon är lat
Hon hotar
Hon motarbetar 
Hon lyssnar aldrig
Hon passar aldrig tider 


Varför är hon lat? Hon kanske inte vet vad hon förväntas göra, och gör då inget.

Om hon hotar. Lyssnar någon på henne alls? Känner hon att det hon säger räknas, eller blir hon ignorerad och måste ta i för att få effekt?

Om hon motarbetar. Är förväntningarna och kraven rimliga? Finns det något som motiverar eller ser hon ingen mening med att göra en obegriplig svåt uppgift utan synbart mål? Har hon själv valt uppgiften?

Om hon inte verkar lyssna. Hur pratar ni med henne? Får hon information och instruktioner som hon förstår och är anpassade till henne? Får hon stöd att komma ihåg det som sades?


Om hon inte passar tider. Har hon tydliga och bra tidshjälpMedel? Finns kalender? Blir hon påmind? Används alarm och timer? Har hennes tidsuppfattning utretts?


Några saker jag kan ta upp i en föreläsning. Behöver arbetslaget, utbildningen, föreningen eller enheten en guidad tur i till exempel bemötande vid Npf, brukarperspektiv, grundläggande kunskap om npf,  vård och behandling vid destruktiva beteenden, eller få hopp i att lyssna till en resa från djupaste botten till en respekterad plats i vanliga samhället? Har föreläsningar i olika former på mellan en och tre timmar. Mejla
vildamatildasjobb@gmail.com
F-skatt