Ohälsa bara okunskap

Nu kommer skarpa Fröken Skog fram.
Min handläggare på kommunen förslog en åtgärd, som hon sa
"Används om man har psykisk ohälsa"
Nej!!! Jag liderINTE av någon psykisk ohälsa! Jag har funktionsnedsättningar men jag har ingen ohälsa. Man kan vara blind och ändå tycka man har god hälsa. Jag blir så jädra arg över hur folk slänger med begreppet "ohälsa" bullshit- alla är förkylda någon gång och alla är deppiga någon gång. Men att påstå att funktionsnedsättningar och sjukdomar skulle kallas ohälsa förkastar jag fullständigt. Jag har autism och adhd, synskada mm men jag har ändå bra psykisk hälsa!