Ny cirkel

 Nu är det spikat! Jag leder studiecirkel som jag döpte till "vi kan!". Den är öppen för alla som vill komma, oavsett ålder och diagnos
Och vi kommer ha den på juldagen ned. För många är julen full med ångest och dåligt mående

(null)Abf - VildaMatilda - studiecirkel - tulderull