Hittade en gammal dikt

Gammal dikt när mina organ höll på att svikta av svält Kroppen som varit men egen
vill inte längre vara med
Snart tar jag de sista stegen
Snart lämnar jag denna värld