Egentligen självklart

Egentligen har jag läst den här meningen på Facebook men på grund av upphovsrätts så kan jag nog inte plats publicera den. Den är sån här:
Det finns inte många människor med särskilda behov men det finns människor med behov som måste tillgodoses på särskilda sätt.
Jag tycker den meningen säger allt. Vi glömmer bort ofta att vi har vanliga behov som hunger och sömn, alla måste ha en viss bot av det,  men jag har hört att exkludering är lika farligt för hälsan som att röka i 25 år!  funkis - funkpol - psynligt